Management of bridged iptables

Rob Sterenborg rob at sterenborg.info
Tue Apr 26 12:21:41 CEST 2005


Symantec Mail Security replaced Message Body with this text message.  The original text contained prohibited content and was quarantined.

ID:MS_LEU1::SYQ450da5c3 


********* DISCLAIMER ********* 
De informatie in dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. TTP staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
More information about the netfilter mailing list