[netfilter-cvslog] r7503 - in trunk/libnetfilter_log: include/libnetfilter_log src

kaber at trash.net kaber at trash.net
Mon Apr 21 14:35:42 CEST 2008


Author: kaber at trash.net
Date: 2008-04-21 14:35:42 +0200 (Mon, 21 Apr 2008)
New Revision: 7503

Modified:
   trunk/libnetfilter_log/include/libnetfilter_log/libnetfilter_log.h
   trunk/libnetfilter_log/include/libnetfilter_log/linux_nfnetlink_log.h
   trunk/libnetfilter_log/src/libnetfilter_log.c
Log:
Add NFULA_GID support


Modified: trunk/libnetfilter_log/include/libnetfilter_log/libnetfilter_log.h
===================================================================
--- trunk/libnetfilter_log/include/libnetfilter_log/libnetfilter_log.h	2008-04-21 12:27:08 UTC (rev 7502)
+++ trunk/libnetfilter_log/include/libnetfilter_log/libnetfilter_log.h	2008-04-21 12:35:42 UTC (rev 7503)
@@ -58,6 +58,7 @@
 extern int nflog_get_payload(struct nflog_data *nfad, char **data);
 extern char *nflog_get_prefix(struct nflog_data *nfad);
 extern int nflog_get_uid(struct nflog_data *nfad, u_int32_t *uid);
+extern int nflog_get_gid(struct nflog_data *nfad, u_int32_t *gid);
 extern int nflog_get_seq(struct nflog_data *nfad, u_int32_t *seq);
 extern int nflog_get_seq_global(struct nflog_data *nfad, u_int32_t *seq);
 

Modified: trunk/libnetfilter_log/include/libnetfilter_log/linux_nfnetlink_log.h
===================================================================
--- trunk/libnetfilter_log/include/libnetfilter_log/linux_nfnetlink_log.h	2008-04-21 12:27:08 UTC (rev 7502)
+++ trunk/libnetfilter_log/include/libnetfilter_log/linux_nfnetlink_log.h	2008-04-21 12:35:42 UTC (rev 7503)
@@ -53,6 +53,7 @@
 	NFULA_UID,			/* user id of socket */
 	NFULA_SEQ,			/* instance-local sequence number */
 	NFULA_SEQ_GLOBAL,		/* global sequence number */
+	NFULA_GID,			/* group id of socket */
 
 	__NFULA_MAX
 };

Modified: trunk/libnetfilter_log/src/libnetfilter_log.c
===================================================================
--- trunk/libnetfilter_log/src/libnetfilter_log.c	2008-04-21 12:27:08 UTC (rev 7502)
+++ trunk/libnetfilter_log/src/libnetfilter_log.c	2008-04-21 12:35:42 UTC (rev 7503)
@@ -442,6 +442,15 @@
 	return 0;
 }
 
+int nflog_get_gid(struct nflog_data *nfad, u_int32_t *gid)
+{
+	if (!nfnl_attr_present(nfad->nfa, NFULA_GID))
+		return -1;
+
+	*gid = ntohl(nfnl_get_data(nfad->nfa, NFULA_GID, u_int32_t));
+	return 0;
+}
+
 int nflog_get_seq(struct nflog_data *nfad, u_int32_t *seq)
 {
 	if (!nfnl_attr_present(nfad->nfa, NFULA_SEQ))
More information about the netfilter-cvslog mailing list