[netfilter-cvslog] r4383 - trunk/libnetfilter_conntrack

pablo at netfilter.org pablo at netfilter.org
Tue Oct 25 02:01:55 CEST 2005


Author: pablo at netfilter.org
Date: 2005-10-25 02:01:54 +0200 (Tue, 25 Oct 2005)
New Revision: 4383

Modified:
   trunk/libnetfilter_conntrack/autogen.sh
Log:
o Fix autogen.sh. Thanks to Eric Leblond <eleblond at inl.fr>Modified: trunk/libnetfilter_conntrack/autogen.sh
===================================================================
--- trunk/libnetfilter_conntrack/autogen.sh	2005-10-23 22:15:29 UTC (rev 4382)
+++ trunk/libnetfilter_conntrack/autogen.sh	2005-10-25 00:01:54 UTC (rev 4383)
@@ -11,7 +11,8 @@
     fi
 }
 
-run aclocal-1.6
+run aclocal
+run libtoolize -f
 #run autoheader
-run automake-1.6 -a
+run automake -a
 run autoconf
More information about the netfilter-cvslog mailing list